Naturlogi

BOKNINGSVILLKOR

BOKNINGSVILLKOR

I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och ingått ett avtal med Naturlogi AB enligt dessa villkor. Dessa villkor gäller även i tillämpliga delar vid köp av presentkort och i samtliga delar vid bokningar med presentkort som betalmetod. Dessa villkor gäller även vid bokning av temahelger, event eller arrangemang av Naturlogi AB, ensam eller i samarbete med andra.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller mellan Naturlogi AB (värden) och den som för sig själv eller någon annan ingår i ett avtal angående vad som angetts i bokningsbekräftelsen (gästen). Som gäst räknas även de personer som bor på anläggningen eller deltar i aktiviteter och som ingår i bokningsbekräftelsen. 

Bokningen blir bindande för båda parter när Naturlogi AB har bekräftat bokningen via en bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelse skickas efter mottagen betalning.

ANSVARIG

Ansvarig för verksamheten inom Naturlogi är Naturlogi AB, Kojtet 1 Dänskebo, 585 96 Linköping. Organisationsnummer: 559235-3121. 

BETALNINGSVILLKOR

Boendet samt eventuella tillägg betalas vid bokning.
Mat och dryck som beställs senare samt eventuella övriga kostnader, som inte omfattas av betalning vid bokning, betalas på plats.

Finmiddagar betalas vid bokning.

Vid event och temahelger kan särskilda betalningsvillkor gälla.

PRESENTKORT

Presentkort skickas först när full betalning skett. Betalning sker via en SMS länk med 10 dagars förfallotid. Presentkorten gäller för vad som anges på kortet och normalt två år från inköpsdatum om inte annat angivits på kortet. 

Presentkort kan ej lösas, helt eller delvis, in mot kontanter. Presentkort kan inte användas som betalning för köp av av de saker som finns för försäljning i receptionen, om inte annat tydligt framgår av presentkortet.

AV- och OMBOKNING

Ombokning av boende kan göras kostnadsfritt fram till och med senast 14 dagar före ankomst. Avbokning kan göras fram till och med senast 14 dagar innan ankomst, då återbetalas bokningskostnaden minus en administrativ avgift på 100 kr.

Vid av- eller ombokningar mellan 13 – 7 dagar före ankomst återbetalas halv bokningskostnad, vid senare av- eller ombokning återbetalas ingen del av kostnaden.

Vid event och temahelger kan andra avbokningsregler gälla.

Avbokningen eller förfrågan om ombokning ska ske via mail till info@naturlogi.se 

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Naturlogi AB får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. 

Värden har rätt att vid oförutsedda händelser och av säkerhetsskäl ställa in bokningen. Detta kan t.ex. ske vid stormvarning eller mycket dåligt väder.

Gästen ska då i första han erbjudas liknande bokning vid annat tillfället om inte detta kan ordnas ska hela summan för bokningen återbetalas. 

För att ingå detta avtal ska gästen vara minst 18 år. 

Vid vistelsen ska gästen följa de ordningsregler som finns. Fler personer än de som uppgavs på bokningen får inte nyttja boendet. 

Om de ordningsregler som finns inte följs vid vistelsen och om fler personer än de som angetts i bokningen befinner sig vid boendet kan värden genast vräka gästen om denne inte rättar sig omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta värden för kostnader som föranletts av detta. Gästen har då inte rätt till någon ersättning för ej nyttjade nätter eller produkter. Värden har även rätt till ersättning för skador som gästen orsakat och som innebär en kostnad för värden. 

Naturlogi AB ska se till att:

  • Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
  • Gästen informeras om alla väsentliga förändringar, som rör gästens bokning.
  • Gästen får disponera boendet från och till det klockslag som angivits på bokningsbekräftelsen. 
  • Tydligt meddela eventuella restriktioner på grund av från myndigheterna utfärdat eldningsförbud. 

Gästen ska se till att: 

  • Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits och påtala eventuella felaktigheter omedelbart.
  • Kontakta värden omgående vid eventuella klagomål på boende eller annat som rör vistelsen. 
  • Följa de ordningsregler som finns. 
  • Följa de eldningsrestriktioner som finns vid tillfället för vistelsen. 

PERSONUPPGIFTER

Naturlogi AB lagrar de personuppgifter som är relevanta för vistelsen och som meddelas i samband med bokningen. 

Personuppgifterna kommer aldrig att delas med någon annan eller användas till annat än som anges vid bokningen eller i dessa villkor. Adress och mailuppgifter kan användas även efter vistelsen för att komma i kontakt med gästen i frågor rörande upplevelsen och vistelsen hos Naturlogi AB. 

FORCE MAJEURE

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Naturlogi ABs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses när avtalet ingicks och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Naturlogi AB fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. 


Särskilda villkor och regler temahelger och event

Biljetter till konserter kan ej avbokas eller återbetalas.
Vid för få deltagare vid temahelger förbehåller vi oss rätten att ställa in. Om så sker gäller full återbetalning. Detta meddelas senast 1 vecka innan.

Finmiddagar

Minsta antalet deltagare vid finmiddagar är 4 personer, blir färre anmälda kan tillfället komma att ställas in. I första hand ges chans att omboka till annat datum, i andra hand återbetalas hela summan för bokningen.

För finmiddagar gäller fri av- och ombokning fram till 14 dagar innan. Vid avbokning återbetalas bokningskostnaden minus en administrativ avgift på 100 kr. Efter detta kan ingen av- eller ombokning ske. Observera att detta även gäller om bokningen gjorts i samband med ett boende.