OM NATURLOGI

Nominerade till Stora Turismpriset 2022

OM NATURLOGI

Naturlogi drivs av Josefine och Linnea på den gemensamma gården Kojtet utanför Linköping. Detta är vårt bidrag för att få fler människor att uppleva det fantastiska i att sitta en sen kväll mitt i skogen framför eldens sprakande. Det är det bästa vi vet och vill att fler ska förstå det magiska med naturen och den svenska skogen.

Verksamheten bedrivs utifrån förutsättningen att den ska vara hållbar för skogen, för gården och för oss som personer. Allt vi gör ska rymmas inom de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter som finns för skogen, planeten, våra gäster och oss själva. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete under Hållbarhet.


KUNSKAP OCH INSPIRATION

Genom våra få rum blir antalet gäster begränsat och upplevelsen för varje person hamnar i centrum. Vårt mål är att skapa en unik plats och destination där varje gäst ska få en upplevelse att minnas för livet. Vi vill vara en kunskaps- och inspirationsspridare, sprida ett engagemang och en förståelse för att den svenska skogen är värd att bevara. Genom Naturlogi visar vi att det finns alternativa sätt att driva ett modernt skogsbruk och att en skog kan generera en försörjning på ett annat sätt än att bara avverkas. Vi tror att skogens kulturella ekosystemtjänster i form av plats för välbefinnande och rekreation är lika viktig som dess försörjande tjänster i form av träråvara. Kanske kan vi sprida inspiration till andra skogsägare, ge dem nya sätt att tänka på kring hur en skog kan brukas och samtidigt bevaras för framtiden. Vårt mål på Naturlogi är att skogen ska leva vidare till nästa generation som även de får en chans att promenera samma stigar och luta sig mot samma träd som vi.

BÖRJAN PÅ RESAN

Till sommaren 2020 stod vårt första skogsrum Vistet redo att ta emot gäster, dessutom fanns tre ställplatser nere på gården. Vi blev överrösta av bokningar till Vistet och insåg att detta var något som efterfrågades och kände oss redo att ta nästa steg i utvecklingen. Till sommaren 2021 fanns ytterligare två skogsrum, Laven och Mossan, redo samt att vi även hyrde ut vårt gamla vindskydd i skogen. Vi startade under pandemin och efterfrågan på ”bo i skogen träffa ingen” produkter hamnade helt rätt i tid. Till sommaren 2022 fick vindskyddet en rejäl make-over och ett nytt namn, Lyan. Intresset fortsatte och de tre första åren har vi haft mer bokningar än vi kunnat drömma om. Det är så roligt att så många hittar till oss och att ni som varit här är så nöjda med era upplevelser.

Till 2021 utvecklade vi även vårt koncept kring matupplevelsen i samband med övernattningen. Vårt koncept Forest, Food & Fire har utvecklats över tid i samklang med de råvaror som finns runt oss. Från hösten 2021 finns även ett tydligare koncept kring matupplevelser där gästerna enbart kommer för en kväll eller lunch i skogen. Vi vill genom vårt fokus på lokala råvaror och säsongsvariationer i menyn även sprida kunskap och inspiration kring lokal och hållbar mat.

OCH FORTSÄTTNINGEN

Tankarna framåt handlar framförallt om att kunna erbjuda boende i skogen under en större del av året och att öka erbjudandet till konferenser och grupper. Vi vill även utöka vår roll som inspiratör och kunskapsspridare, både till våra gäster och till kollegor i branschen.

Vår säsong är primärt maj till september där temperaturen för det mesta är en bra bit över noll. Att sova nerbäddad i en varm sovsäck under filtar och täcken när temperaturen kryper under noll är en än större upplevelse och något som inte alla har möjlighet att testa. Vi vill att fler ska få uppleva detta och mörkret med den stjärnhimlen som man bara ser utanför städerna en mörk höstnatt.

Vi vill även skapa möjligheter för en annan typ av möten än de som händer i ett vanligt konferensrum. Vi vill att Naturlogi ska vara en plats för skapade och inspiration, både för gäster som stannar över natten och för de som kommer för ett möte eller en stund runt elden.

NOMINERINGAR OCH UTMÄRKELSER

REPORTAGE OCH OMNÄMNANDEN

2023

2022

2021

NATURTURISMFÖRETAGEN

Naturlogi är en del av Naturturismföretagen som är natur- och ekoturismföretagens gemensamma röst och branschorganisation som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Projektstöd

För att kunna erbjuda er gäster mat under er vistelse och även erbjuda matupplevelser för gäster som inte bor hos oss har vi under åren 2021 och 2022 byggt ett nytt verksamhetskök. Detta blev möjligt med stöd från europeiska jordbruksfonden och Leader Fokungaland.

CREDITS

Bilder av Arben Rrustemi @ Rrustemi Produktion AB och Fotograf Engström

Från Unsplash kommer Matthew Smith, Ahmed Zayan, Olli Kilpi, Dominik Kempf och Jay Kudva. Tack!