HÅLLBARHET PÅ NATURLOGI

Vi har inte ärvt jorden av våra förfäder, vi lånar den av våra barn.

Den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten är förutsättningen för Naturlogi och det genomgående perspektivet i verksamheten. I allt från hur vi driver företaget framåt till vilka produkter vi köper in är detta den självklara grunden i de val vi gör. Detta har alltid varit en förutsättning och självklarhet för oss.

Vårt syfte med Naturlogi är att få fler att uppleva den svenska skogen och att sprida inspiration och kunskap om värdet med att bevara den. Läs gärna mer om oss under Om Naturlogi.

KLIMATSMARTA, NÄRPRODUCERADE MATUPPLEVELSER

En viktig del för Naturlogi är matupplevelser och den mat som gästerna får serverad under sina besök. Vilka råvaror vi köper in skapar en stor del av vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. Vi väljer råvaror som är lokalt producerade och genom detta bidrar vi också till en hållbar livsmedelsproduktion i närområdet. Majoritet av den mat vi serverar kommer från lantbrukare och mathantverkare runt oss men även från våra egna odlingar och djur. Detta bidrar till att minska vår verksamhets klimat- och miljöpåverkan. Med så fantastiska råvaror, där varje del har en egen historia, blir även maten godare och upplevelsen större.

Innehållet i vår meny förändras över säsongen, det beror helt enkelt på att vi anpassar innehållet efter vilka råvaror som finns kring oss just nu. För oss är det även självklart att vara medlemmar i Östgötamat, en förening med fokus på den Östgötska maten, läs gärna mer på https://www.ostgotamat.se/

HÅLLBAR TURISM OCH SKOGEN OMKRING OSS

Grunden till Naturlogi är att vi vill att fler ska kunna uppleva skogen omkring oss och den svenska naturen. Att värna om skogen och att driva Naturlogi i harmoni med den är en mycket viktig del i utvecklingen. Vi tar inte emot mer gäster än vad skogen klarar av att ta emot. Våra stugor är till stor del byggda av virke från träd som tagits ner på grund av angrepp av granbarkborre. En liten insekt som lägger sina larver under granbarken och som dödar träden. Träden vi har tagit ner för att bygga upp Naturlogi är alltså sådana träd som vi ändå var tvungna att ta ner för att stoppa spridningen av insekterna till andra träd.

Vi vill även visa att det finns ett annat sätt att driva skogsbruk på och att en skog kan generera en försörjning på ett annat sätt än att bara avverkas. Vi ser det viktiga i att bruka skogen samtidigt som vi bevarar den för kommande generationer.

Att erbjuda upplevelser i naturen som inte tär på de värden som finns i skogen, det är hållbar turism för oss. Djuren och växterna i den biologiska mångfald som finns i skogen är vår kollegor och skapar grunden för den upplevelse vi erbjuder. Att dessa inte ska påverkas negativt är en central del av verksamheten.

Det är viktigt att alla som vistas i skogen visar respekt för skogens djur och växter. Vi behöver därför även din hjälp, när du besöker oss förutsätter vi att även du tar ansvar för att din påverkan på platsen runt dig ska bli så liten som möjligt.

Hållbarhet på Naturlogi - vårt löfte till dig

Våra löften till dig:

  • De livsmedel vi serverar är utvalda med omsorg, vi prioriterar småskaligt, lokalproducerat och ekologiskt. Vi fokuserar på råvaror med lågt klimatavtryck eller som ger mervärden i form av biologisk mångfald. Läs gärna mer om våra producenter på MENY
  • Vi driver verksamheten utifrån skogens kapacitet och tar bara emot ett fåtal gäster per natt.
  • När vi utvecklar verksamheten har vi utgångspunkt i att de beslut vi tar är hållbara ur alla tre perspektiv och att hänsyn tas till både det lokala och globala.
  • Våra städkemikalier är miljömärkta och valda med fokus på naturliga ingredienser och låg skadlighet.
  • Vi försöker att minimera engångsartiklar och de vi ändå använder ser vi till är så miljösmarta som möjligt.
  • Vi har en egen solcellsanläggning vilket levererar större delen av gårdens el.

Våra mål

2024

Inviga Gläntan för en längre säsong.
Detta ger en bättre miljömässig hållbarhet genom att vi kan sprida ut gästerna över säsongen och på så sätt minska avtrycket på skogen under sommaren. Det ger en bättre ekonomisk hållbarhet genom att vi ökar intäkterna även under lågsäsong vilket i sin tur leder till en bättre social hållbarhet för oss som ägare i och med att vi även kan fördela vår arbetsbelastning över året och kunna anställa personal under högsäsong.
Börja mäta matsvinnet mer systematiskt och utvärdera de olika maträtterna.
Vi jobbar redan mycket med matsvinn men genom att mäta det får vi en tydligare uppföljning och kan göra bättre utvärderingar av våra rätter. Genom att minska matsvinnet kan vi även minska behovet av råvaror, transporter och arbetsinsatser för att laga maten. Den miljömässiga hållbarheten förbättras genom att vår miljöpåverkan från råvaror och transport minskar, ekonomin förbättras genom billigare råvarukostnad genom optimering av rätterna.
Förbättra verksamhetens återvinning genom att ställa ut insamlings för återvinning i rummen.
Gästerna har tidigare säsonger inte haft möjlighet till återvinningskärl i rummen, vilket dels har gjort att avfallet blandats men även att arbetet har ökat med att sortera. Till säsongen 2024 kommer vi ordna så att möjligheten finns att sortera ut återvinning redan vid rummen. Vi kan på så sätt bli mer miljömässigt hållbara genom att öka återvinningsgraden i verksamheten.

På lite längre sikt

Här är några av de frågor vi jobbar med på lite längre sikt, stort som smått, såklart är det ju många saker som dyker upp och kommer till. Men vi försöker uppdatera detta vartefter. När tiden är mogen kommer även vissa saker gå över som årsmål.

Förbättra den biologiska mångfalden i skogen
En utgångspunkt i allt vi gör är kärleken till skogen och till den plats vi finns på. Vi vill därför alltid förbättra den biologiska mångfalden i skogen så vi kan dela platsen med fler växter och djurarter. Detta är på ett sätt ett långsiktigt mål eftersom det aldrig kommer ta slut och samtidigt något som vi hela tiden jobbar med. Bara genom att äga skogen och driva Naturlogi så skyddar vi den mot en annan typ av skogsbruk där inte dess värde som hem åt djur och växter får samma plats.
Byta ut gasol till biogasol i badtunnorna
Våra badtunnor värms av gasol, vilket är ett fossilt bränsle. Idag finns biogasol på marknaden, alltså gasol som gjorts från förnybara källor. Däremot finns den inte tillgänglig i de flaskor vi behöver utan bara i större enheter, det gör att vi tyvärr inte kan nyttja detta i dagsläget. Vi håller dock koll och så fort möjligheten finns kommer vi att gå över till detta.
Tills nu så ser vi till att tömma varje gasolflaska innan vi lämnar den för byte, så att spillet blir så litet som möjligt. Vi ser även till att nyttja det faktum av att vattnet transporteras i svarta ledningar ovan jord, det gör att solen värmer mycket av vattnet på sommaren.
Laddstolpar och transfer från kollektivtrafik
Vi finns utanför kollektivtrafikens räckvidd. Närtrafik går hit, en slags kollektivtrafiks taxi, men den är svår att förstå sig på för besökare och dessutom inte anpassad för de tider som våra gäster kommer och åker. Valet är därför främst att ta bilen till oss.
Vi har redan nu möjlighet att ladda sin elbil via våra privata laddstationer men har som mål i framtiden att ha några lite mer officiella laddstolpar till gästerna.
Vi har även funderat på någon form av transfer från t.ex. tågstationen i Linköping. Dock är detta inte riktigt realistiskt i dagsläget kopplat till den arbetsinsats det kräver. Men däremot något vi funderar på och kanske löser framöver.