HÅLLBARHET PÅ NATURLOGI

Vi har inte ärvt jorden av våra förfäder, vi lånar den av våra barn.

Den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten är förutsättningen för Naturlogi och det genomgående perspektivet i verksamheten. I allt från hur vi driver företaget framåt till vilka rengöringsprodukter vi köper in är detta den självklara grunden i de val vi gör. Detta har alltid varit en förutsättning och självklarhet för oss.

Vårt syfte med Naturlogi är att få fler att uppleva den svenska skogen och att sprida inspiration och kunskap om värdet med att bevara den. Läs gärna mer om oss under Om Naturlogi.

KLIMATSMARTA, NÄRPRODUCERADE MATUPPLEVELSER

En viktig del för Naturlogi är matupplevelser och den mat som gästerna får serverad under sina besök. Vilka råvaror vi köper in skapar en stor del av vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. Vi väljer råvaror som är lokalt producerade och genom detta bidrar vi också till en hållbar livsmedelsproduktion i närområdet. Majoritet av den mat vi serverar kommer från lantbrukare och mathantverkare runt oss men även från våra egna odlingar och djur. Detta bidrar till att minska vår verksamhets klimat- och miljöpåverkan. Med så fantastiska råvaror, där varje del har en egen historia, blir även maten godare och upplevelsen större.

Innehållet i våra matkorgar förändras över säsongen, det beror helt enkelt på att vi anpassar innehållet efter vilka råvaror som finns kring oss just nu. För oss är det även självklart att vara medlemmar i Östgötamat, en förening med fokus på den Östgötska maten, läs gärna mer på https://www.ostgotamat.se/

HÅLLBAR TURISM OCH SKOGEN OMKRING OSS

Grunden till Naturlogi är att vi vill att fler ska kunna uppleva skogen omkring oss och den svenska naturen. Att värna om skogen och att driva Naturlogi i harmoni med den är en mycket viktig del i utvecklingen. Vi tar inte emot mer gäster än vad skogen klarar av att ta emot. Våra stugor är till stor del byggda av virke från träd som tagits ner på grund av angrepp av granbarkborre. En liten insekt som lägger sina larver under granbarken och som dödar träden. Träden vi har tagit ner för att bygga upp Naturlogi är alltså sådana träd som vi ändå var tvungna att ta ner för att stoppa spridningen av insekterna till andra träd.

Vi vill även visa att det finns ett annat sätt att driva skogsbruk på och att en skog kan generera en försörjning på ett annat sätt än att bara avverkas. Vi ser det viktiga i att bruka skogen samtidigt som vi bevarar den för kommande generationer.

Att erbjuda upplevelser i naturen som inte tär på de värden som finns i skogen, det är hållbar turism för oss. Djuren och växterna i den biologiska mångfald som finns i skogen är vår kollegor och skapar grunden för den upplevelse vi erbjuder. Att dessa inte ska påverkas negativt är en central del av verksamheten.

Hållbarhet på Naturlogi - vårt löfte till dig

Våra löften till dig:

  • De livsmedel vi serverar är utvalda med omsorg, vi prioriterar småskaligt, lokalproducerat och ekologiskt. Vi fokuserar på råvaror med lågt klimatavtryck eller som ger mervärden i form av biologisk mångfald.
  • Vi driver verksamheten utifrån skogens kapacitet och tar bara emot ett fåtal gäster per natt.
  • När vi utvecklar verksamheten har vi utgångspunkt i att de beslut vi tar är hållbara ur alla tre perspektiv och att hänsyn tas till både det lokala och globala.
  • Våra hygienprodukter och städkemikalier är miljömärkta och valda med fokus på naturliga ingredienser och låg skadlighet.
  • Vi försöker att minimera engångsartiklar och de vi ändå använder ser vi till är så miljösmarta som möjligt.
  • Vi har en egen solcellsanläggning vilket levererar större delen av gårdens el.

Det är viktigt att alla som vistas i skogen visar respekt för skogens djur och växter. Vi behöver därför även din hjälp, när du besöker oss förutsätter vi att även du tar ansvar för att din påverkan på platsen runt dig ska bli så liten som möjligt.